Pealkiri ütleb kõik.....

Wednesday, January 20, 2010

Uurimistöö kava

• Uuringu teema- Piirsoode sugupuu
• Juhendaja- õpetaja Ülle Rohtma
• Valiku kahelauseline põhjendus- Selle uurimistöö valisin, sest mul pole oma isapoolse sugupuu kohta erilisi teadmisi. Samuti emapoolne sugupuu on mul juba olemas ja ma tahaksin seda täiendada.
• Töö valdkond, objekt, aine- Valdkonnaks on genealoogia.
• Oodatavad tulemused- Loodan rohkem oma päritolust teada saada.
• Uurimismeetod- Intervjueerin vanaisa ning kasutan tema kogutud materjale (sünnitunnistused, jne).
• Lähteandmed- Toon välja nimed, aastaarvud ja elulood.
• Kirjandus jt teabeallikad- Kasutan suulisi allikaid ja uurin kiriku ja kihelkonna raamatuid.
• Kalenderplaan- Enamus nimesid ja aastaarve on olemas, kuid tuleb otsida veel kaugemast ajast olevaid materjale.

No comments:

Post a Comment